ការតភ្ជាប់បំពង់ជាមួយចំណុចទាញ yankauer

  • Connecting Tube With Yankauer Handle

    ការភ្ជាប់បំពង់ដោយប្រើយិនauer

    1. បំពង់បូមខ្យល់ Yankauer ជាធម្មតាត្រូវបានគេប្រើរួមគ្នាជាមួយនឹងបំពង់តភ្ជាប់បឺតហើយវាត្រូវបានបម្រុងទុកសម្រាប់ការបូមយកសារធាតុរាវក្នុងរាងកាយរួមជាមួយសេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងកំឡុងពេលប្រតិបត្តិការនៅលើបែហោងធ្មែញ thoracic ឬពោះ។

    Yankauer Handle ត្រូវបានធ្វើពីវត្ថុធាតុថ្លាសម្រាប់ការមើលឃើញកាន់តែប្រសើរ។

    3. ជញ្ជាំងទ្រនាប់នៃបំពង់ផ្តល់នូវភាពរឹងមាំខ្ពស់និងប្រឆាំងនឹងការក្រិន។