ការអភិវឌ្ឍឧបករណ៍វេជ្ជសាស្រ្តនាពេលអនាគត

ការអភិវឌ្ឍឧបករណ៍វេជ្ជសាស្រ្តនាពេលអនាគត

ជាមួយនឹងនិន្នាការបង្កើនល្បឿននាពេលបច្ចុប្បន្ននៃឧបករណ៍វេជ្ជសាស្រ្តឧស្សាហកម្មឧបករណ៍វេជ្ជសាស្រ្តត្រូវការរចនាតាមទស្សនៈរបស់បុគ្គលភាពបញ្ញានិងការចល័ត។ ម៉្យាងវិញទៀតទស្សនវិស័យទាំងនេះអាចជំរុញតម្រូវការអភិវឌ្ឍន៍សង្គម។ ម៉្យាងវិញទៀតចំនុចទាំង ៣ នេះក៏នឹងក្លាយជាកូនសោរនៃការអភិវឌ្ឍន៍នាពេលអនាគតផងដែរ។ ដូច្នេះអ្វីដែលជាទិសដៅអភិវឌ្ឍន៍នាពេលអនាគតនៃការរចនាឧស្សាហកម្មឧបករណ៍វេជ្ជសាស្រ្ត? នៅពេលអនាគតការរចនានៃឧស្សាហកម្មឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រនឹងត្រូវបានធ្វើឱ្យមានលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួននិងចល័ត។ ការអភិវឌ្ឍនៃការរចនាឧស្សាហកម្មនៃឧបករណ៍វេជ្ជសាស្រ្តឆ្លាតវៃបានជំរុញល្បឿននៃថ្នាំព័ត៌មាន។ តាមរយៈអ៊ិនធរណេតការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមករវាងអ្នកជំងឺបុគ្គលិកពេទ្យឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រស្ថាប័នវេជ្ជសាស្ត្រនិងការកសាងប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពអ្នកជម្ងឺត្រូវបានសាងសង់។

គោលបំណងគឺដើម្បីផ្តល់សេវាវេជ្ជសាស្រ្តតាមរយៈវិធីសាស្រ្តឆ្លាតវៃនិងមានបណ្តាញជុំវិញអ្នកជម្ងឺដើម្បីទទួលបានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយការចុះសម្រុងគ្នានៅក្នុងផ្នែកទាំងបីនៃតម្លៃសេវាកម្មគុណភាពសេវាកម្មនិងអំណាចសេវាកម្ម។

ក្នុងនាមជាអ្នករចនាម៉ូដគាត់គួរតែធ្វើការពិចារណានិងឆ្លើយតបដោយខ្លួនឯងចំពោះបញ្ហាសង្គមនិងការទាមទារផលិតផល។ ពិចារណាពីរបៀបដែលការរចនានៃឧបករណ៍វេជ្ជសាស្រ្តឆ្លាតគួរតែត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងអាយុព័ត៌មាន; ពិចារណាពីវិធីធ្វើឱ្យអ្នកជំងឺមានអារម្មណ៍ថាមានលក្ខណៈមនុស្សនីយកម្មនិងការធ្វើពិពិធកម្មផលិតផលដែលនាំមកដោយការរីកចម្រើនខាងបច្ចេកវិទ្យា។ អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកជំងឺប្រើឧបករណ៍វេជ្ជសាស្រ្តសម្រាប់ការពិនិត្យដោយខ្លួនឯងនិងការងើបឡើងវិញនៅផ្ទះសូមរីករាយជាមួយជំនួយលើសពីជំនួយមន្ទីរពេទ្យនិងដោយមានជំនួយពីការឃ្លាំមើលចម្ងាយមន្ទីរពេទ្យអ្នកអាចបញ្ចប់ការធ្វើតេស្តគ្លីនិកការការពារការឃ្លាំមើលនិងការឆ្លើយតបក្រោយពេលមានជម្ងឺការជាសះស្បើយ។ និងវិធានការណ៍ថែរក្សាសុខភាព។

ដូច្នេះការរចនាសមាហរណកម្មប្រព័ន្ធឆ្លាតវៃលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួននិងពហុមុំនៃការរចនាឧស្សាហកម្មនៃឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រឆ្លាតវៃនឹងក្លាយជាចំណុចទាក់ទាញថ្មីសម្រាប់បំពេញចិត្តគ្រួសារភាគច្រើន។ វាក៏មានន័យថាការរចនាច្នៃប្រឌិតថ្មីសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ការរចនាឧស្សាហកម្មនិងវិធីសាស្រ្តនៃការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍វេជ្ជសាស្រ្តឆ្លាតនឹងត្រូវបានស្នើឡើង។ តម្រូវការរចនាខ្ពស់ជាងមុន។

វេជ្ជសាស្ត្រឆ្លាតគឺជាការប្រើប្រាស់អ៊ិនធឺរណែតនៃជំនាញក្នុងវិស័យវេជ្ជសាស្រ្តហើយការចែករំលែកធនធានវេជ្ជសាស្ត្រត្រូវបានបំពេញដោយមធ្យោបាយឌីជីថលនិងការមើលឃើញ។ ជំរុញដោយកំណែទម្រង់វេជ្ជសាស្រ្តថ្មីប្រទេសរបស់ខ្ញុំកំពុងយកចិត្តទុកដាក់កាន់តែខ្លាំងឡើងលើការវិនិយោគលើវិស័យវេជ្ជសាស្រ្តនិងសុខភាពសាធារណៈក្នុងការរចនាឧស្សាហកម្មនៃឧបករណ៍វេជ្ជសាស្រ្តឆ្លាតវៃនិងព័ត៌មានវេជ្ជសាស្ត្រ។

នៅពេលអនាគតការរចនាឧស្សាហកម្មនៃឧបករណ៍វេជ្ជសាស្រ្តឆ្លាតវៃនឹងបង្ហាញពីនិន្នាការកាន់តែខ្លាំងឡើងនៃការធ្វើបដិរូបកម្មនិងការចល័ត។


ពេលវេលាផ្សាយ៖ វិច្ឆិកា -២០-២០២០