ប្រដាប់បឺត

  • Suction Canister

    ទឹកថ្នាំកំប៉ុង

    កំប៉ុងដែលអាចប្រើឡើងវិញត្រូវការការជំនួសកម្រណាស់ព្រោះវាធន់ខ្លាំងណាស់។ ប្រដាប់បឺតអាចត្រូវបានបញ្ជាក់ថាជាឧបករណ៍វាស់ជាមួយនឹងភាពត្រឹមត្រូវនៃ +/- ១០០ ម។ កំប៉ុងត្រូវបានបំពាក់ដោយតង្កៀបដែលមានភ្ជាប់សម្រាប់ម៉ោននៅលើជញ្ជាំងការគាំទ្រផ្លូវដែកឬរទេះភ្លើង។ កំប៉ុងរួមបញ្ចូលឧបករណ៍ភ្ជាប់មុំដែលអាចប្រើឡើងវិញសម្រាប់បំពង់បូមធូលី។